20 June 2017

Discovery HUBBA

4th Floor, Siam Discovery | BTS: Siam , Exit 2

เกี่ยวกับที่นี่ (About Us)

Discovery HUBBA

Co-working Space ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างสรรพสินค้า Siam Discovery ใจกลางสยาม ที่เดินทางสะดวกสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการนั่งทำงานในร้านกาแฟหรือสถานที่สาธารณะ ได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาทำงานในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวกว่า เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงาน ด้วยการใส่ใจในการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการ Discovery HUBBA จึงได้จัดเก้าอี้รูปแบบต่างๆ อาทิ โซฟา โต๊ะทำงาน หรือพื้นที่นั่งแบบกลุ่ม ให้ตอบรับกับการใช้งานอันหลากหลายของสมาชิก อีกทั้งยังมีกิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆ ที่เหมาะสำหรับกลุ่ม Startup ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ในการทำธุรกิจอีกด้วย

Discovery HUBBA

Discovery HUBBA is for people who enjoy working outside but are not comfortable to work in a public space or coffee shops. It is conveniently located on the 4th floor of Siam Discovery. Each working area in Discovery HUBBA is designed to match the needs and behaviors of their users with variety choices of comfy chairs and tables for both individuals and groups. Discovery HUBBA also offers inspiring and educational seminar for Startups to help their businesses.

เวลาเปิดบริการ (Service Hours)

เปิดทุกวัน (Open Daily)

10.30 - 19.00

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility)

  • บริการอินเทอร์เน็ต (Free WiFi)

แผนที่และการเดินทาง (Map)

ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ถนนพระราม 1

เดินจากสถานีรถไฟฟ้าสยาม 400 เมตร ทางออก 2

(4th Floor, Siam Discovery, Rama 1 Road)

(400 metres or 5 minutes walking distance from BTS Siam,Exit 2)

Discovery HUBBA

Gallery