20 June 2017

HUBBA TO

3rd Floor,Habito Mall | BTS: Prakanong , Exit 2

เกี่ยวกับที่นี่ (About Us)

HUBBA-TO

Co-working Space แนวใหม่ล่าสุดของ HUBBA นอกเหนือจากเป็นพื้นที่ให้บริการในการทำงานแล้ว HUBBA-TO มีพื้นที่ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รองรับไอเดียสู่การผลิตจริง โดยมีห้องปฏิบัติการที่เน้นงานคราฟต์และงานออกแบบเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะ เช่น ห้องมืดสำหรับการล้างฟิล์ม ห้องเซรามิกสำหรับงานปั้น ห้องตัดเสื้อสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบเสื้อผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นั่งทำงาน มีโต๊ะให้เลือกนั่งได้ตามความสะดวกในการใช้งานที่หลากหลาย HUBBA-TO มีเอกลักษณ์อยู่ที่ทุกส่วนในพื้นที่ออกแบบให้เชื่อมโยงกันโดยมีท่อสีฟ้าเป็นเส้นสายนำสายตา และยังมีร้านกาแฟ April Story ที่จำหน่ายเครื่องดื่มอาหารว่างสำหรับสมาชิกและผู้ใช้บริการอีกด้วย

HUBBA-TO

A new style of Co-working space where you can work and bring your creativity to life with tangible results. HUBBA-TO offers you a production lab specifically for crafting and design works such as a darkroom for developing photographic film, a ceramic sculpture room and a tailoring room for fashion designers. With their unique design and offered facilities, you can mix and match tables and chairs to your preference. If you need to boost your creativity, April Story Coffee Shop is available for you to get some coffee and snacks in HUBBA-TO area.

เวลาเปิดบริการ (Service Hours)

เปิดทุกวัน (Open daily)

09.00 - 20.00

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility)

  • บริการอินเทอร์เน็ต (Free WiFi)

แผนที่และการเดินทาง (Map)

307 ชั้น 3 ศูนย์การค้า ฮาบิโตะ

* บริการรับ-ส่งฟรี ภายในศูนย์การค้า ฮาบิโตะ ทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 06.30-22.30

(307, 3rd Floor, Habito Mall)

(*Free Habito Mall Shuttle Service every 20 minutes from 06.30 – 22.30)

HUBBA TO

Gallery