20 June 2017

TK Park (อุทยานการเรียนรู้)

8th Floor, Central World Shopping Complex Dazzle Zone | BTS: Chidlom ,Exit 6

เกี่ยวกับที่นี่ (About Us)

TK Park (อุทยานการเรียนรู้)

TK Park หรือ อุทยานการเรียนรู้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้วยแนวคิดที่ต้องการฉีกภาพห้องสมุดในความคิดแบบเดิมๆ ทำให้ TK Park เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ไม่ใช่สถานที่ที่มีเพียงแค่หนังสือเท่านั้น หากยังเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด โดยรองรับความคิดดังกล่าวด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของคนในหลายสาขาอาชีพ และช่วงอายุที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยมีหนังสือประเภทต่างๆ สื่อมัลติมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ เกม E-book และกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยสร้างจินตนาการและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกวัย ในส่วนของการออกแบบพื้นที่ เนื่องจาก TK Park รองรับผู้คนที่มาใช้บริการที่หลากหลายจึงทำให้มีการจัดพื้นที่ไว้หลายโซน อาทิ ห้องสมุดเด็ก กำแพงความรู้ โซนอินเทอร์เน็ต โซนกิจกรรม และมุมกาแฟ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีห้อง Mind Room เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ห้องเงียบ สำหรับคนที่ต้องการสมาธิในการใช้บริการ และมีสิ่งที่ช่วยสร้างห้องสมุดให้มีชีวิตอย่างมุมห้องสมุดดนตรีที่ให้บริการทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับดนตรี iPod เพลง และมีเครื่องดนตรีให้ได้เพิ่มการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน

TK Park (Thailand Knowledge Park)

TK Park or Thailand Knowledge Park is a public living library where you can learn, search, discover and be inspired through a collection of books, music and creative activities, aimed to encourage young people to gain knowledge through reading in an inspiring atmosphere. This innovative study park is located at the top of the Central World Shopping Complex. It features the Mind Room, where you can share idea and experience, and the Quiet Zone, perfect for those who need extra concentration while reading or working. On top of that TK Park also offers different creativity stimulating activity every week.

เวลาเปิดบริการ (Service Hours)

อังคาร – อาทิตย์ (Tuesday - Sunday)

10.00 - 20.00

ปิดวันจันทร์ (Closed on Mondays)

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility)

  • ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database )
  • หนังสือ นิตยสาร และสื่อการเรียนรู้ ( Books, Magazines and other resources )
  • พื้นที่อ่านหนังสือ (Reading area )
  • พื้นที่บริการสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Service area for personal device)
  • บริการยืม-คืน (สำหรับสมาชิก TK park) Borrowing Services (TK park members only)
  • บริการคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานและใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Computer and internet services )
  • บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Services) อัตราขั้นต่ำ 10 บาทต่อ 30 นาที The Minimum charge for internet use is 10 Baht per 30 minutes.
  • อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เริ่มต้นที่ 100 บาท ต่อ 5 ชั่วโมง (เมื่อเปิดใช้บริการแล้ว มีอายุ 60 วัน) Wifi internet package is 100 Baht per 5 hours. (Once paid, the Wi-Fi services can be used 60 days after activation.)

แผนที่และการเดินทาง (Map)

ชั้น 8 โซนแดซเซิล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เดินจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม 200 เมตร ทางออก 6

เดินจากสถานีรถไฟฟ้าสยาม 500 เมตร ทางออก 6

(8th Floor, Dazzle Zone CentralWorld)

(200 metres or 3 minutes walking distance from BTS Chid Lom, Exit 6)

(500 metres or 7 minutes walking distance from BTS Siam, Exit 6)

TK Park (อุทยานการเรียนรู้)

Gallery