เครือข่ายความร่วมมือของพื้นที่สร้างสรรค์
Co-working Space ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อสมาชิก TCDC สามารถ
ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่ TCDC
ย้ายที่ทำการไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง

สมาชิกสำรองสิทธิ์ออนไลน์จนถึง 30 เมษายน 2560
tcdc.or.th/coworkingvisa
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
LINE: @tcdc
Co-working visa mapping